Betalen met Creditcard

Hoe werkt een creditcard

De creditcard is bestemd voor middelgrote tot grote bedragen te betalen in meeste hotels, restaurants, op internet en tijdens de vakantie. 
 
Bij de betaling met de creditcard spelen drie partijen een rol: 
  • De creditcardhouder (de klant)
  • De acceptant (In ons geval EasyCarParts.)
  • De creditcardmaatschappij (VISA, MasterCard) al dan wel of niet in samenwerking met een tweede partij (bank, niet-bank of non-profit organisatie)

Bij elke creditcard betaling zorgt de creditcardmaatschappij er voor dat het bedrag wordt voorgeschoten. De creditcardmaatschappij vordert openstaande bedragen periodiek (meestal aan het einde van de maand) in.
De creditcardhouder kan er ook voor kiezen niet het volledige bedrag in een keer te betalen. Er bestaat ook nog de mogelijkheid gespreid te betalen. Dan betaalt de creditcardhouder aan het einde van de maand slechts een deel van het verschuldigde bedrag, waarna er voor het resterende bedrag krediet wordt verstrekt.